Walk and Talk i hele landet holder pause, da vi jo i lang tid har haft rigtigt dårligt vejr – og at det ser ud til at fortsætte i ugerne fremover.

Vi starter ture op igen til foråret, så hold øje med Stressforeningens hjemmeside!

Lars Lautrup-Larsen
Gruppe-koordinator.