Mariannes historie fortsat

Den afgørende årsag til at jeg fik det bedre efter stress-sammenbruddet var ro, hvile og en struktureret hverdag. Jeg indførte en ”formiddagsstund”, der varede en time eller to, og hvor jeg fokuserede på fem bestemte aktiviteter:

  • Mindfulness-øvelser
  • Læse
  • Male
  • Refleksionsskriverier
  • Dagbog

Her får du indholdet og meningen med aktiviteterne.

Mindfulness-øvelserne

Hensigten med øvelserne er, at nervesystemet falder til ro og, at du langsomt genopbygger kontakten til dig selv, desuden skaber de centrering og balance i kroppen.

 

Øvelserne , jeg lavede, var specifikt udformet til mig og understøttede den proces, jeg var i. Og som med alt andet, der skal skabe ændringer og give resultater, skal der trænes. Og apropos at tæne og øve sig, så hørte jeg for nylig denne vittighed:

 

”Hvordan kommer man til Carnegie Hall?”

”Man øver sig, øver sig og øver sig.”

 

Det er min erfaring, at det varer en måned, fra jeg har lært en ny mindfulness-øvelse at kende, til øvelsen ”giver fra sig”.

Vær tålmodig og mild ved dig selv. Lad være med at presse dig selv, for så virker øvelserne slet ikke. Lad det ske, der sker.

Jeg læste om eksistensen

Stress har med eksistensen at gøre, altså ”Hvem er jeg”, så derfor læste jeg bøger, der belyste tilværelsen. Jeg læste også for at forstå begrebet væren, som efter min mening er helt centralt i det at være til og være i balance med sig selv. Jeg undersøgte hvad væren er, og hvordan kommer man ind i den tilstand.

 

Jeg har fået stor inspiration af bogen ”Åndsnærværets mirakel” af Thich Nhât Hanh. Han fortæller hvad åndsnærvær er og beskriver øvelser, man kan gøre.

 

Jeg læste et kapitel om dagen og endte med at læse bogen fem gange, og jeg fik en dybere forståelse af indholdet for hver gang. Det er lidt ligesom at se en film flere gange: man opdager nye detaljer for hver gang, man ser den.

 

Malerier

I begyndelsen malede jeg figurer, der ikke forestillede noget. Senere gik jeg over til at male mandalaer, en cirkelform, som jeg udfyldte med farver, og som jeg lærte at meditere på. Ved hjælp af malerierne fik jeg et billede på min situation, og malerierne hjalp mig til at forstå mere om mig selv.

 

Refleksionsskriverier

Bogen ”Flowskrivning” af Bo Skjoldborg gav mig idéer til nye måder at skrive på. Når jeg undersøgte et begreb, brugte jeg det som overskrift, fx angst, uro eller glæde. Derefter skrev jeg løs uden at tænke over, hvad der kom ud af hånden. Efter endt skrivning lukkede jeg hæftet og kiggede først på teksten dagen efter.

 

Jeg blev beriget med indsigter, også mellem linjerne, og en dybere forståelse af mig selv. Det gav mig en brik til ”rejsen tilbage til mig selv”. I løbet af nogle måneder blev det nemlig sådan, jeg opfattede min heling:

En rejse tilbage til mig selv.

 

Dagbogen var min samtalepartner

Jeg var gennem hele forløbet alene om den proces, jeg gennemgik. Dagbogen skabte sammenhæng og overblik for mig, og hjalp mig med at fastholde de tanker, jeg havde, og den blev en slags samtalepartner for mig.

 

Tag det du kan bruge

De fem aktiviteter jeg har fortalt om, hjalp mig til at forstå mere om mig selv, og hvordan jeg skulle finde ud af stressen.

 

Du har selv nøglen til din heling, så når jeg fortæller om, hvordan jeg kom videre i min helingsproces, må du tage det, du kan bruge og lade resten være. Jeg håber du har fået noget inspiration.

 

Marianne