Sisse Fallinge er dir. Lifewise, Sustainable Leadership og giver her sit besyv på regeringens stresspanel:

Seks af regeringens 22 ministre har sat sig for at knække stresskurven. Regeringen har nedsat et stresspanel, der skal komme med bud på, hvordan vi som samfund og borgere bliver mindre stressede.

Først og fremmest hilser jeg velkommen, at meningsdannerne og de ansvarlige for vores samfund sætter stress på dagsordenen. Det er meget positivt, at vi nu har et politisk mål for at blive bedre til at undgå og reducere stress.

Når hver fjerde dansker oplever stress, har vi et strukturelt problem, der skal løses. Hvis ikke vi opfatter stressproblematikken som et fælles problem, kunne man godt blive bekymret for, at vi brænder kollektivt sammen. Arbejdsmarkedet og samfundet kan ikke holde til, at hver fjerde dansker enten har en længerevarende sygemelding eller er i uformelt skånejob på grund af sygenærvær (perioder med stress, f.eks. før og efter en stresssygemelding).

Min opfordring til Stresspanelet og de seks ministre er:

  • Vær bevidst om sprogbrug – når vi f.eks. adresserer de unge og studerende i forhold til deres digitale vaner med forslag, der skal gøre dem mere robuste, risikerer vi at placere ansvaret hos den enkelte.
  • En af de vigtigste problemstillinger er, at stress er tabuiseret. Stressramte føler sig marginaliserede, hvilket bl.a. afholder virksomheder fra de vigtige kollektive og forebyggende indsatser.
  • Lyt til forskningen på området – vi ved allerede rigtig meget om stress.

I kan bidrage til, at det bliver legitimt at tale om stress og at forebygge stress. Reel forebyggelse er et kollektivt ansvar og kalder på bæredygtig tilgang til ledelse, uddannelse, opdragelse osv. Individet og individualisering har i mange år været i fokus. Der er en kæmpe risiko for, at vi individualiserer problemet ved at pege på løsninger, som skal gøre os mere robuste eller fx tilbyde medarbejdere apps og gadgets til at opdage, når kroppen er ved at brænde sammen. Der er det er for sent.

Vi har brug for løsninger til reel stressforebyggelse. Derfor skal vi mobilisere kollektivet, bl.a. uddannelsesinstitutioner, topledelser og ledere. De ansvarlige for den kultur der understøtter at forebygge og gribe tidlig ind. Et simpelt argument for det er, at den stressramte typisk er den sidste, der opdager (erkender) sin stress.

Sisse Fallinge, dir. Lifewise, Sustainable Leadership