Foredrag

Foredrag

Har du mistanke om tiltagende stress på din arbejdsplads? Kender du temperaturen på stress i Danmark? Her har du mulighed for, at få bedre indsigt i hvad stress er-  eller kendskab til hvad man kan gøre, for at undgå eller mindske stress på arbejdspladsen. Kontakt os for at få mere viden om de følgende foredrag:

 • Bevidst ledelse 4.0
 • Stress! Nej tak! Hvad er en aktiv sundhedsstrategi?
 • Temperaturen på stress i Danmark
Bevidst Ledelse i Samfund 4.0
Den 4. industrielle revolution er i gang med at ændre det meste. Markeder ændrer sig og nye konkurrenter kommer til. Der er støt stigende krav om beslutninger, performance og resultater. Hastigheden af forandringer stiger. Mængden af distraktioner og afbrydelser vokser. Alle har forventninger til sig selv og andre om mening, nærvær og empati. De fleste oplever travlhed og pres, og (for) mange er i risiko-zonen for stress. Aldrig før har ledere og medarbejdere haft større brug for bevidsthed omkring mening, fokus, resiliens og dannelse. Få indsigt i

 • Hvad den 4. industrielle revolution indebærer
 • Hvordan kravene til ledere har og vil ændre sig
 • Hvordan ydre udvikling indenfor IT og teknik stiller krav til vores bevidsthed
 • Hvorfor flere ledelsesværktøjer ikke længere er nok
 • Hvordan purpose-drevet lederskab, bæredygtighed og resiliens hænger sammen
 • Hvorfor den ‘bløde magt’ er farlig og kan medføre stress
 • Hvilke fire løgne, der må afsløres, for at undgå stress
Stress! Nej tak! Hvad er en aktiv sundhedsstrategi?
Inspirerende foredrag, hvor man får en række nye pointer og refleksioner samt konkret inspiration til, hvordan man selv og i sin egen afdeling/virksomhed, kan forebygge og håndtere stress. Få indsigt i

 • Hvad er egentlig stress?
 • Hvorfor får man stress?
 • Hvordan forebygger man stress?
 • Hvem har hvilket ansvar når stress skal håndteres?
 • Hvordan skaber man samarbejdskultur i balance?
 • Hvad er en ’aktiv sundhedsstrategi’?
 • Dialog og refleksionsøvelser
Temperaturen på stress i Danmark
Hvordan ser stress-situationen ud i Danmark? Her får du et foredrag, som skaber et billede af, hvor vi er med stress i danmark. Udviklingsmæssigt er der sket meget de seneste år, og Stressforeningen præsenterer, hvad man kan gøre, for at forstå, modarbejde og undgå stress på arbejdspladsen. I får viden om:

 • Hvad er stress?
 • Hvor mange er stressede i Danmark?
 • Hvordan arbejder vi imod stress?
 • Dialog og refleksionsøvelser

Kontakt:

Solveig Wandall
Psykolog i Stressforeningen
Tlf. ​​60​ 62 64 56​​​
E-mail: solveig@stressforeningen.dk