INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

Stressforeningen

Onsdag d. 27/3 KL. 19-21, Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 18D, 2200 København N.


Tiden er nu inde til at afholde Stressforeningens årlige generalforsamling, som i år finder sted d. 27. marts, kl. 19:00 – 21:00, Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 18D, 2200 København N. Vil du gerne deltage, men har du ikke mulighed for eller overskud til at komme/rejse til København, så vil vi som noget nyt live-streame generalforsamlingen så alle interesserede medlemmer, får mulighed for at deltage uanset hvor i landet man bor.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Inden vi går til selve dagsordenen, vil der være oplæg fra en deltager fra Stressforeningen ny opstartede ”UNG – til – UNG” projekt samt fra foreningens ”Walk and Talk” gruppe.

Hvis du har forslag til behandling på generalforsamlingen, skal det/disse sendes skriftligt til birgitte@stressforeningen.dk senest onsdag d. 18. marts. Indkomne forslag optages på den endelige dagsorden, der offentliggøres på foreningens hjemmeside senest syv dage før den ordinære generalforsamling.

For at have stemmeret skal man have været medlem af foreningen i minimum 3 måneder og have indbetalt indeværende års kontingent inden den fastsatte frist.

Vi er i den heldige situation at flere kandidater opstiller til bestyrelsen, men overvejer du også at stille op til valg, så skal du meddele dit kandidatur til bestyrelsen på mail: birgitte@stressforningen.dk senest d. 20. marts 2019

Tilmelding: Er nødvendig af hensyn til forplejning. Send en mail til birgitte@stressforeningen.dk senest onsdag d. 20. marts 2019