På årets generalforsamling i Stressforeningen blev det besluttet at søge midler til at gøre foreningens telefonrådgivning landsdækkende.
Ordningen har været en stor succes siden starten i 2017 og har været benyttet af et bredt udsnit af danskere, der har haft brug for et hurtigt råd eller en længere snak om stress. Men ordningen bemandes lige nu alene på frivillig basis af en psykolog, tilknyttet foreningen.

Det er særligt gruppen af yngre karrierekvinder, som har benyttet sig af tilbuddet om rådgivning over telefonen, men de er langt fra de eneste.
Også mænd, børn og unge, medlemmer af såvel som ikke-medlemmer af Stressforeningen,
fortalte Stressforeningens formand Manu Sareen i sin beretning.

Generalforsamlingen vedtog også at søge midler til at etablere et foreningssekretariat, og at arbejde videre med planerne om at søge midler til udvikling af en særlig stressforebyggende indsats rettet mod børn og unge.
Manu Sareen fortsætter som formand for Stressforeningen og Birgitte Larsen som næstformand. Martin Glarding blev valgt som ny kasser.

Bestyrelsen består derudover af: Charlotte Ditløv Jensen, Mette Bjerregaard Kirk og Marlene Langbo-Friis.

Som suppleanter blev valgt Sara Korngut og Eva Tranberg.

Det fulde referat fra Generalforsamlingen inkl. formandens beretning udsendes snarest direkte til alle Stressforeningen medlemmer.