betalingskort-samlet

Stressforeningen

Vi kan alle tåle noget - Nogen kan tåle mere, men ingen kan tåle alt

Stress er et stort problem i hverdagen for rigtig mange danskere, men trods denne viden så kan det være vanskeligt at sige noget helt præcist om udbredelsen og omfanget af stress blandt danskerne, da der hersker en del forvirring og uenighed om, hvor galt det står til. Uenighed eller ej, så kan vi fastslå, at det bekymrende og barske tal, som har store konsekvenser både for den enkelte, familien og samfundet som helhed.

 

Tal og fakta om stress
 • 35.000 danskere er sygemeldt pga. stress - hver dag
 • 430.000 danskere - svarende til 10 - 12 % har stort set symptomer på alvorlig stress hver dag.
 • 250.000 - 300.000 danskere lider af alvorlig stress.
 • 500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet
 • 11/2 million ekstra fraværsdage
 • 30.000 hospitalsindlæggelser
 • 500.000 kontakter til egen læge
 • Hver femte, der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job.
 • 3000 førtidspensiner
 • 1400 danskere dør hvert år af stress
 • 14 mia. kr. koster stress Danmark om året i form af sygefravær, tidlig død og udgifter til sundhedsvæsnet
 • Ubehandlet stress udløser over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser.
 • Danmark havde allerede i 1992 udgifter i forbindelse med stressrelaterede hjerte-kar-sygdomme for ca. 900 millioner kroner.
 • Stress og depression bliver de væsentligste kilder til sygdom i år 2020
 • Stress er et stigende folkesundhedsproblem, fastslår Statens Institut for Folkesundhed 

Kilder: Verdenssundhedsorganisationen WHO, Statens Institut for Folkesundhed, NFA, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Sundhedsstyrelsen, Professor dr. med. Tage Søndergård Kristensen fra NFA, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med European Heart Network, Undersøgelse fra Landsorganisationen i Danmark (LO's) ugebrev, A4, 2009.

Det koster en syg medarbejder
 • Det koster ca. 500.000 kr. at erstatte en sygemeldt medarbejder med akademisk uddannelse
 • Det koster ca. 300.000 kr. at erstatte en sygemeldt medarbejder uden akademisk uddannelse
 • Hvis en ansat med en månedsløn på 20.000 sv. kr., brænder ud i løbet af 6 mdr. og forlader virksomheden. Så koster det virksomheden: 1.091.000 sv. kr. Kilde: Chefpsykolog Kurt Kørner, Danfoss
 • Hvis en leder med en månedsløn på 55.000 sv. kr., brænder ud i løbet af 6 mdr. og forlader virksomheden. Så koster det virksomheden: 4 mio. sv. kr. Kilde: Chefpsykolog Kurt Kørner, Danfoss
 • Det koster op mod en million kroner at have en langtidssygemeldt medarbejder og fire millioner kroner at have en langtidssygemeldt leder i 50.000 kroners klassen, viser tal fra Teknologirådet og Statens Institut for Folkesundhed
 • Danmark en af de nationer, som arbejder mest på verdensbasis. Kilde: Teknologirådet
 • Hver femte stress-syg mister jobbet på grund af stress, selv om arbejdspladsen har en stresspolitik. Blandt dem, som kommer tilbage i jobbet igen, får ikke engang halvdelen det bedre - på trods af at arbejdspladsens stresspolitik netop skulle sikre forbedring. Kilde: Ugebrevet A4.År 2009
Stress i tal hos Børn og Unge
 • Kvinder, der er pressede under graviditeten, har 80% større risiko for at føde et dødfødt barn.
 • Blandt de 11 til 15-årige er medicinforbruget, både psykofarmaka, samt smertestillinende fordoblet fra 1988 til 2006, viser en undersøgelse fra Københavns Universitet (KU)
 • Flere og flere børn og unge oplever stress. Tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at det især er pigerne i folkeskolens sidste år, som er meget udsatte for at udvikle stress. Hele 55 pct. af pigerne i niende klasse siger, at de er såkaldt medium stressede, og 10 procent oplever et højt stressniveau. 2008
 • Op mod hvert femte barn i en børnehave eller skoleklasse er belastet af stress. Skolebørnsundersøgelsen 2006
 • Der er i 2007 lavet to undersøgelser af stress hos henholdsvis børn og voksne. Undersøgelserne er lavet af Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Undersøgelsernes resultater kan ses her:
  Stress i Danmark - Hvad ved vi?
  Stress blandt unge - http://www.sst.dk/publ/PUBL2007/CFF/STRESS/STRESS_UNGE_DEC07.PDF
 • Stress og ensomhed er udbredt blandt danske studerende. Det viser en aktuel gennemgang af undervisningsmiljøvurderingerne fra landets universiteter.
 • Skolebørnsundersøgelsen fra 2006, viser en stigning i antallet af unge der ugentligt eller dagligt er påvirket af symptomer som hovedpine, mavepine, indsovningsbesvær, nervøsitet, svimmelhed, irritation og tristhed. Næsten hver tredje pige på 13 - 15 år kan melde tilbage om ovenstående symptomer. Det er blandt de 11 - 15 årige kun mellem tredje og hver femte elev, som oplever at have et meget godt helbred, resten af børnene og de unge oplever dermed deres helbred som alt fra et mindre godt til et skidt!
 • Mellem 30 og 40 procent af de studerende er ofte eller af og til ensomme, og mellem 60 og 70 procent er ofte eller af og til stressede, heraf er en fjerde del ofte stressede. I eksamensperioder er tallene endnu højere. År 2009
 • En svensk undersøgelse har vist, at dårlig normering i vuggestuer og børne-haver forøger antallet af stresshormoner hos børn. Stressede børn bliver muligvis mindre tolerante overfor stress-påvirkninger, når de bliver voksne. Derfor kan høje normeringer i børneinstitutioner i dag give flere stressede voksne om 15-20 år.
Psykisk Arbejdsmiljø
 • Et dårligt psykisk arbejdsmiljø koster Danmark 63,3 milliarder årligt. Kilde: LO
 • Ca. en tredjedel af det samlede fravær i Danmark primært skyldes forhold i det psykiske arbejdsmiljø.
 • 140.000 fuldtidsstillinger rammes hvert år i DK af arbejdsbetinget stress
 • Dette sygefravær koster det danske samfund godt 27.000.000.000 kr.(27 milliarder) årligt.
 • Iflg. AMI er det kun 30 % af dem, der bliver udbrændte pga. stress, som kommer tilbage på arbejdsmarkedet i DK. I modsætning hertil er det 80 % i Sverige.
 • Professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, Keld Møller Pedersen, mener, at arbejdsskader i form af psykiske lidelser, herunder stress, årligt koster det danske samfund 2,6 milliarder kroner.
 • COWI-undersøgelsenfra juli 2003 viser, at de arbejdspladser, som er kommet langt i forebyggelsen af arbejdsbetinget stress, oplever at indsatsen betaler sig har haft mange forskellige anledninger til at iværksætte en indsats gennemfører en indsat, som retter sig mod flere risikofaktorer på en gang forebygger stress gennem en flerstrenget og vedvarende indsats gennemfører en indsats, hvor information, indflydelse og indlevelse er nøglebegreber lader medarbejderne deltage i udformningen af indsatsen forankrer indsatsen via de formelle samarbejdsorganer (samarbejdsudvalg, sikkerhedsudvalg, MED-udvalg m.v) har en ledelse, der bakker op om indsatsen bruger ekstern ekspertise til at kvalificere indsatsen
 • Hjemmearbejde kan også give stress. 11,6 procent af arbejdsstyrken i Danmark har delvis hjemmearbejde. Det vil sige, at de arbejder noget af tiden hjemme og noget af tiden "på kontoret". Dermed er Danmark det land i Europa, der har næst flest med delvist hjemmearbejde.
Mental sundhed
 • Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af dem er en direkte følge af stress.
 • 20% af den danske befolkning vil i løbet af et år have problemer med mental sundhed.
 • Ifølge Ankestyrelsen er nedsat mental sundhed i form af stress og psykiske problemer nu årsagen til mere end 45% af tilkendte førtidspensioner.
Stress i tal i EU
 • Stress udgør det næststørste arbejdsrelaterede sundhedsproblem i Europa efter rygsmerter. www.sst.dk
 • Ifølge WHO har 28% af EU s arbejdsstyrke symptomer på arbejdsbetinget stress. En undersøgelse viser, at stress er medvirkende til 50-60 % af EUs tabte arbejdsdage.
 • 41 millioner vurderes årligt at blive ramt af arbejdsrelateret stress i EU
 • Stress rammer mere end hver femte arbejder i EU. 22 pct. af EU's arbejdende befolkning er stressede, og stress er ansvarlig for over halvdelen af alle tabte arbejdsdage, viser en undersøgelse fra EU's Arbejdsmiljøagentur (OSHA) 2008.
 • Det skønnes at pådrage EU udgifter svarende til 20.000.000.000 € (20 milliarder)
 • De danske tal kan overføres direkte til de i alt 25 EU-medlemslande, hvor 41,2 millioner i 2003 led af stress, hvilket svarer til hver fjerde lønmodtager i EU. Det viser en EU-undersøgelse. 28 procent af EU-borgerne lider af stress relateret til deres arbejde. Stress i EU menes årligt at koste 20 milliarder euro - omkring 149 milliarder danske kroner - i udgifter til sundhedsvæsenet og tabt arbejdsfortjeneste.
 • En EU-rapport viser, at andelen af Europas befolkning, der lider af hovedpine, ondt i ryg, nakke og ben og som har synsforstyrrelser, er vokset markant i den sidste halvdel af 1990'erne. Og at knap 60 procent af EUs lønmodtagere mener, at arbejdet har en negativ indflydelse på deres helbred.
Stress i USA
 • Center for Disease Control and Prevention i USA vurderer, at op mod 90 procent af besøgene hos USA's praktiserende læger er relateret til stress.
 • Erstatninger udbetalt til medarbejdere på grund af mental stress er alene i Californien steget op mod 700 procent siden 1980'erne.
 • 50 procent af tabte arbejdsdage skyldes stress.
 • 43 procent af alle voksne i USA lider af helbredsproblemer på grund af stress.
 • 57 procent hævder, at de er stressede eller udbrændte på grund af deres arbejde.
 • Det koster årligt det amerikanske samfund 200 millioner tabte arbejdsdage eller 4 procent af bruttonationalindkomsten.

Fakta om stress

Ordet »stress« kommer af latin og betyder "at stringere". At stramme - eller snøre - til. Det henviser til den situation, hvor en person føler sig

Læs mere...

Kontakt os

Telefonen er åben mandag kl. 11-14 og torsdag fra kl. 16-19.

Stressforeningen
Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg
Tlf.: +45 60 40 70 26
E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
CVR-nr.: 31 83 13 18