Workshops

Den bedste måde at modarbejde stress er at arbejde med stress. I en række workshops, udfordres du til at tage tyren ved hornene, og komme i kontakt med konkrete værktøjer og handlekompetencer som kan drages direkte ind i hverdagen på din arbejdsplads. De følgende workshops tilbyder forskellige perspektiver på udfordringer med stress, som alle kan tilpasses til din virksomheds behov. Læs her mere, eller kontakt os for en uddybende snak om workshops

 • Mindfulness 4.0
 • Trivselskultur nu!
 • Trivselsmåling af sundhedsresurser/stressbelastninger
 • Stop stress
 • Dit mentale træningscenter
#Mindfulness 4.0
Mindfulness 4.0 flytter tænkning, tekniker og attituder i Mindfulness videre fra individuel stress management ud i det relationelle rum: det handler også om kulturen. Forandringsprocesser hen imod en organisationskultur i bedre balance og med mindre sygefravær, kan med stor succes understøttes af Mindfulness, når begrebet forstås som både tænkning, attituder og teknikker, og når det bringes ud i vores dagligdags relationer og arbejdsopgaver. Denne workshop kan skaleres fra at være en 1,5 times introduktion over en én-dags workshop til et forløb over otte uger med én ugentlig workshop på 1,5 time.

Få indsigt i

 • Hvad kulturelle forandringsprocesser fordrer og indebærer?
 • Hvad Mindfulness er i sin essens?
 • Hvordan Mindfulness kan anvendes som forandrings-agent?
 • Hvordan en organisationskultur kan blive mere mindfull, når det kommer til fx mails, møder og kommunikation?
 • Hvad det kræver det af ledere og medarbejdere at skabe en mere mindfull kultur?
Trivselskultur
Sjov og underholdende workshop om forskelligheder hvor der på en humoristisk måde arbejdes med kulturens styrker, udfordringer og begrænsninger, for at fremme individuel trivsel, såvel som virksomhedens samlede trivsel.

Få indsigt i

 • Personlighed – styrker og begrænsninger
 • Teamroller
 • Kommunikationsstil – udfordringer og muligheder

Udbytte for deltagerne

 • Accept og forståelse af forskellighed
 • Øget åbenhed tillid og gensidig respekt
 • Fokus på adfærd og kommunikation

Denne workshop kan skaleres fra 3 timer til over en eller flere temadage, hvor der arbejdes med specifikke emner

Trivselsmåling af sundhedsresurser/stressbelastninger
Ved brug af den eneste videnskabelige og dansk valideret test, identificeres sundhedsresurser og potentielle stressbelastninger. Testen kan også benyttes som en del af virksomhedens APV, årlige trivselsmåling eller stresspolitik.

Få indsigt i

 • Individuel profilgraf som omfatter en 26 siders videnskabelig fortolkningsrapport om sundhedsresurser og stressbelastning + stresshåndteringsplan
 • Undervisning i målingens 15 skalaer og feedback på gruppens samlede testresultat
 • Vejledning og igangsættelse af individuel stresshåndteringsplan
 • Ledelsen får en samlet gruppeprofil af virksomhedens sundhedsresurser/ potentielle stressbelastninger.

Denne workshop kan skaleres fra 3 timer til over en eller flere temadage, hvor der arbejdes med specifikke emner

Stop stress
Engagerende workshop med fokus på hvad der skal til for at stoppe stress. Vi arbejder med at opbygge og udvide mental energi og trivsel hos den enkelte. Deltagerne får konkret og brugbar viden og redskaber om stress. Fokus er at lære hvad man selv kan gøre for at identificere og bremse stresssymptomer og reaktioner.

Få indsigt i

 • Vejen til mental energi hele livet
 • Stress forstået som symptomer og reaktioner
 • Dine stressorer og udfordringer

Udbytte for deltagerne

 • Konkrete redskaber og handlekompetencer til at modstå stress
 • Viden om egne sårbarheder og styrker
 • Kommunikationsværktøjer til at undgå stress
Dit mentale træningscenter
Ligesom din krop har brug for motion for at holde sig sund, har din hjerne det også. For at få en stærk og modstandsdygtig hjerne, kan du optræne kompetencer til at håndtere de udfordringer du møder. I dit mentale træningscenter arbejder vi med hjernegymnastik. Vi bruger konkrete redskaber og øvelser til at udvikle din mentale sundhed og resiliens

Få indsigt i

 • Hjernen som sundhedsredskab
 • Kroppen og hjernens sammenhængskraft
 • Mental sundhed og trivsel

Udbytte for deltagerne

 • Hjernegymnastik for mental sundhed
 • Konkrete redskaber og værktøjer til at forblive mentalt stærk
 • Lær at styre kroppens naturlige forsvar

Denne workshop kan skaleres fra 2 timer til en række workshops over 6 eller 8 gange, hvor der arbejdes med specifikke emner

Kontakt:

Solveig Wandall
Psykolog i Stressforeningen
Tlf. ​​60​ 62 64 56​​​
E-mail: solveig@stressforeningen.dk