Stress er et ord, der kan beskrive næsten lige så mange forskellige oplevelser, som der er stjerner på himlen. Når vi bruger ordet stress, kan det både forklare den følelse du får, lige inden du får afsløret om du bliver forfremmet eller ej. Stress kan også henvise til den alvorlige sygdom, som hvert år slår 1400 personer ihjel. Inden for hvert enkelt tilfælde af stress, findes der utallige symptomer, forståelser og fornemmelser. Det ene ord, som i daglig tale dækker så mange tilstande, er netop pga. sin brede dækkeevne efterhånden blevet udvandet og et utilstrækkelig ord til at beskrive sig selv.

 

At definere stress

Ordet ’stress’ kommer af latin og betyder “at stringere”. At stramme – eller snøre – til. Det henviser til den situation, hvor en person føler sig trængt op i en krog, fordi omgivelserne presser på. Stress har endnu ikke sin egen medicinske ICD 10* diagnose. Det betyder, at stress ikke anerkendes medicinsk som en sygdom som f.eks. influenza eller depression. Stress har flere arbejdstitler eller definitioner, og derfor er der forskellige måder at forstå stress på.

 

Typisk taler man om, at omgivelsernes krav overstiger

individets ressourcer

 

  1. Stress defineres som en tilstand i individet – for eksempel anspændthed, irritabilitet, uvished, ængstelse eller ophidselse.
  2. Stress defineres som forhold i omgivelserne – for eksempel høje krav, tidspres, trusler, tab eller fare.
  3. Stress defineres som relationen mellem forhold i omgivelserne og individet. Typisk taler man om, at kravene fra omgivelserne overstiger individets ressourcer.Kilde: Videnscenter for Arbejdsmiljø

 

Kortvarig og langvarig stress

Problemet opstår, når vi forsøger at dække vidt forskellige tilstande, med det samme begreb. Videnskabeligt beskrives stress som opdelt i to ”kategorier”; kortvarig og langvarig stress. Begge er stressreaktioner, men hvorimod den kortvarige er en hensigtsmæssig, naturlig og sund reaktion på øget almindeligt pres eller belastning, er den langvarige stresstilstand, en vedvarende og måske kronisk uhensigtsmæssig reaktion på for overvældende belastninger over for lang en periode. Den kortvarige stress hjælper dig til at øge din præstation på kort sigt, hvorimod den langvarige stress kan gøre dig syg og ude af stand til at præstere.

 

Er stress et løsthængende missil?

Hvordan kan stress være en naturlig, sund og hensigtsmæssig reaktion, samtidig med, at så mange danskere ’går ned med stress’ og bliver langtidssygemeldt med vidt farende konsekvenser for både arbejds- og familieliv? Er stress et løst missil, som kan ramme os alle? Sprogbruget er med til at negligere alvoren i stress, og det er vigtigt, at vi danskere får mere og bedre forståelse for, hvad stress er for en størrelse. For at helbrede, må vi først definere hvad vi agter at løse.

 

Hvorfor tager vi ikke stress mere alvorligt?

Det er en alvorlig udfordring, at der ikke findes bedre beskrivelser, definitioner og mere udbredt viden om hvorfor stress-epidemien eskalerer i så voldsom grad. Én af udfordringerne er, at den begrænsede terminologi er med til at begrænse forståelsen af det brede fænomen stress. Taler vi f.eks. om cancer eller depression, har vi for længst nivelleret forståelsen og beskrevet alvorsgraden i detaljer. Vi taler om stadieopdelt cancer og vi kender forskel på svær og mild depression. Derfor er det vigtigt, at få skabt en terminologi omkring stress, som kan nivelleres og hjælpe os til bedre at begribe og derfor tackle stress.

 

Forstå stress og bredden af stress

En af nøglerne, til at forstå og anerkende stress både som en naturlig tilstand og en alvorlig sygdom er, at få udbredt en bredere terminologi, som tillader os at beskrive mere præcist, hvad det er, vi egentlig taler om. Derfor vil Stressforeningen tage hul på denne udfordring, og bidrage til at få synliggjort en mere grundig forståelse for stress.

Solveig Wandall, cand.psyk.