Når 500.000 danskere hvert år rammes af stress, kan der ikke længere tales om et individuelt problem med individuelle løsninger. En Megafon-måling viser, at 48% af de offentligt ansatte og 28% af de privatansatte ofte føler sig stresset på arbejde, og tallene er efterhånden så alvorlige, at stress kaldes både en folkesygdom og en epidemi[i]. Stress er et stigende problem både i private hjem, på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt. Derfor må vi alle stå sammen og tage ansvar, fremfor at lade ansvaret falde på de der rammes, og overlade dem til individuel behandling.

 

Arbejdspladsen har ansvar for stress

Voksne danskere bruger ca. halvdelen af deres vågne timer på at arbejde. Vi er en arbejdende nation, og mange af os er tilgængelige og arbejdsparate 24 timer i døgnet. Vi bruger i stigende grad vores fritid til at løse arbejdsopgaver via emails, smartphones mm. Der er ikke længere er en skarp adskillelse mellem arbejdsliv og privatliv. Grænseløsheden gør, at arbejdet påvirker livsstil og livsstil påvirker arbejdet. Derfor har arbejdspladsen i højere grad et ansvar for medarbejdernes trivsel.

 

Samfundet har ansvar for stress

Pga. stigende arbejdspres og flydende arbejdstider bliver stadigt flere syge f.eks. af stress. Ifølge ugebrevet A4, mener hele 91% at arbejdet har helt eller delvis skyld i stress. Omvendt mener Dansk Erhverv og Ledernes Hovedorganisation, at årsagen skal findes i medarbejdernes privatliv[ii]. Der er altså alvorligt behov for at se på, hvor og hvordan det er relevant at sætte ind for at undgå forværring af stressepidemi og sygdom. Det er ikke længere meningsfuldt at opdele ansvaret så simpelt. Vi må alle deltage i kampen mod at bekæmpe stress. Videnscenter for Arbejdsmiljø har igangsat kampagnen

 

”Stress rammer individuelt men skal løses i fællesskab”[iii]

Alle må tage ansvar for stress

I stedet for den simple forståelse, at de der rammes skal hjælpes, må vi i langt højere grad sætte ind tidligt og intervenere for at undgå stress. Der er mange gode måder at tackle stress, og svaret er ikke hvilken én metode, men snarere, hvor mange forskellige vinkler skal benyttes. Videnscenter for arbejdsmiljø og Stressforeningen anbefaler, at IGLO modellen[iv] anvendes til at forstå de forskellige niveauer, der bør aktiveres. Stress bør tackles fra mindst 4 vinkler:

Indvid

Gruppe

Ledelse

Organisation

Ved aktivt at bekæmpe stress fra disse forskellige vinkler, bliver det muligt at arbejde mere målrettet på de komplekse udfordringer med stress. Vi må trække på alle heste for at komme denne epidemi til livs, og fordi flere ved mere, er det oplagt, at individuelle løsninger ikke kan stå alene. Stressforeningen ønsker en bredere og mere helhedsorienteret tilgang til arbejdet med at bekæmpe stress.