Foreningen

Foreningen

Stressforeningen er en patient- og interesseforening der arbejder aktivt og bredt for at sikre stressramte og deres pårørende bedre livsvilkår i Danmark, såvel på hjemmefronten som på arbejdspladsen.

Vi er en medlemsstyret forening der ledes af vores bestyrelse, hvor den daglige foreningspolitiske ledelse varetages af et fagudvalg besat af frivillige og foreningens medlemmer. Vores bestyrelse varetager de overordnede mål, hvor den daglige ledelse uddelegerer opgaver ud til foreningens frivillige.

Vores forening er opbygget og drevet af mennesker der enten har haft stress tæt inde på livet eller har en stor interesse i området. Fælles for alle, er at de brænder for sagen.  Vi udgør endvidere et landsdækkende netværk og fællesskab, hvor vi løbende inspirerer og støtter hinanden.

Vi søger løbende et tæt samarbejde med både erhvervspartnere, faste sponsorer og ad hoc bidragsydere til at sikre foreningen en sund økonomi og fremdrift.

Birgitte Larsen
Birgitte Larsen
Formand, pressekontakt tlf. 60 40 70 28
Mette Bjerregaard Kirk
Mette Bjerregaard Kirk
Næstformand
Martin Glarding
Martin Glarding
Kasserer
Jeanett Ojén
Jeanett Ojén
Bestyrelsesmedlem
Lars Lautrup-Larsen
Lars Lautrup-Larsen
Bestyrelsesmedlem
Solveig Wandall
Solveig Wandall
Bestyrelsesmedlem, Psykolog