Tiltagende efterspørgsel på og potentiale for nye initiativer i Stressforeningens regi bevirker
øget behov for flere kompetente bestyrelsesmedlemmer.
Vi ønsker derfor nu at udvide bestyrelsen og inviterer interesserede kandidater til at melde sig.

Læs Formand, Birgitte Larsens opslag omkring nye bestyrelsesmedlemmer HER