Hvem kan hjælpe

Hvem kan hjælpe?

Hvis du har mistanke om, at du er på vej til eller allerede er stresset, så er det vigtigt, at du hurtigt søger hjælp og eventuel behandling. Det kan være, du bare er lidt presset, men det er vigtigt at have en professionel med på råd, så du mindsker din risiko for at gå helt ned med stress, udbrændthed eller depression. Jo hurtigere du bliver opmærksom på en problematik, des mindre vil stress påvirke din hverdag på sigt.

Forstå stress

Stress er en naturlig og normal reaktion. Den har til formål at sætte os i stand til at håndtere og tilpasse os de belastninger, farer, trusler og udfordringer, vi stilles over for i dagligdagen – fx i situationer hvor der sker noget uventet, eller når vi skal yde noget ekstra.  Som regel er vi i stand til at håndtere belastningerne, udfordringerne og situationen, sådan at når opgaven er løst eller faren er ovre, så aftager eventuelle stresssymptomer.

Få hjælp: ring til Stressforeningen

Jo tidligere du får hjælp, desto hurtigere hjælper det! I Stressforeningen er vi ikke lægefagligt uddannede, af hvilken grund vi ikke begiver os af med at lave lægelig diagnostik. Derimod kan vi rådgive, informere og dele vores erfaringer med dig på grundlag af den viden der pt. foreligger mht. forebyggelse, symptomer, behandlingsmuligheder – og former. Generelt støtter vi op om de af Sundhedsstyrelsen udstukne retningslinjer. Derudover læner vi os op af International forskning Find støtte: du er ikke alene.

 


Bliv medlem og få adgang til rådgivning

Bliv medlem

Prøv vores stresstest

Med et medlemsskab af Stressforeningen, får du adgang til vores stresstest.

Få personlig rådgivning

Som medlem af Stressforeningen har du direkte adgang til personlig rådgivning.

Foredrag

Medlemmer af Stressforeningen kan deltage i vore foredrag og arrangementer.