Efter 11 år som uafhængig, upolitisk interesseorganisation er Stressforeningens eksistensgrundlag mere relevant end nogensinde. Stress er konstant på dagsordenen, og den voksende udbud og efterspørgsel har medført, at de mange anti-stresstilbud er blevet til varer, som kan være svære at gennemskue og prissætte. Især fordi ’køberne’ for det meste er udmattede, overvældede og har brug for hjælp, vejledning og i sidste ende bare nogen at snakke med, dele oplevelser og erfaringer med.

Derfor opruster Stressforeningen nu, for at følge med og matche udviklingen i én af de største epidemier i vores tidsalder. Vi sætter en ny bestyrelse, og vi ønsker at tage mere aktivt del i den debatten og dagsordenen omkring stress, behandling og forebyggelse. Dette gør vi både ved at dele den almindelige fortælling om stress, ved at udbrede den tilgængelige viden og hjælp, samt aftabuisere og afmystificere den herskende folkesygdom; stress. Blot det simple faktum, at stress ikke er anerkendt som sygdom, bør få os alle til at samles om denne dagsorden.

Kerneformål;

1) At rådgive og vejlede til den rette hjælp

2) At oplyse og udbrede viden om stress

3) På sigt at rådgive virksomheder til bedste anti-stress praksis

 

Stressforeningen vejleder i junglen af behandlingstilbud

Stressramte og stress-interesserede i Danmark får ugentligt ny viden om hvad, hvordan og hvorfor de skal tackle udfordringer med stress. Nye undersøgelser, tests og forskningsresultater, er med til at udbrede viden om stress, men samtidig udgør den overvældende mængde af informationer også en jungle af viden, der kan være svær at sortere i. Det er især udfordrende, hvis man som stressramt eller pårørende oplever, at den berømte dråbe har fået bægret til at flyde over. Overskuddet mangler, og det kan være svært at finde ud af, hvor man skal henvende sig.

Stressforeningen, har gennem de seneste 11 år, haft mange frustrerede og stressede danskere i rådgivning, som enten ikke ved hvad de skal stille op, med det kaos af stress symptomer de oplever, eller ikke kan finde vej igennem mængden af råd og vejledninger i forbindelse med stressbehandling.

Rigtig mange danskere oplever, at få ondt i livet

Det er ingen nyhed, at stresskurven i Danmark synes at være opad- i stedet for nedadgående. Den almindelige dansker føler sig ikke nødvendigvis bedre hjulpet, eller bedre i stand til at tackle den voksende stressepidemi på trods af den voksende mængde af viden. Stressforeningen tilbyder den menige kvinde og mand en uafhængig platform for rådgivning og vidensdeling på stressområdet. Vi agerer rådgiver, informant og talerør for de privatpersoner, der har brug for en hjælpende hånd, når stress slår ned.

Stressforeningen dengang: Find hjælp og viden

Stressforeningen blev grundlagt i 2011. Birgitte Larsen er den aftrædende formand for stressforeningen, og hun beskriver hvordan hun selv oplevede at blive ramt af stress. Hun skulle møde ind på arbejde, en tilfældig dag efter en periode med mange symptomer. Pludselig overmandede følelserne hende, hun brød sammen og begyndte at græde. Birgitte fortæller:

”Jeg var pludselig fuldstændig handlingslammet og havde mistet kontrollen over mig selv. Jeg kunne intet gøre. Jeg kom hjem i seng og kunne faktisk ikke fra den morgen bestille noget som helst i næsten et år. Jeg fik en alt overvældende angst og turde ikke gå ud”

På det tidspunkt, var stress ikke så udbredt, som det er nu. Det var sværere at finde tilstrækkelig viden, oplysning og rådgivning. Derfor oprettede Birgitte, mens hun stadig havde stress, domænet stressforeningen.dk. Men det var først efter en lang periode med stress, Birgitte som forkvinde, havde overskud til at organisere lokale grupperinger i Ålborg og resten af landet, med det formål at skabe og udbrede ’hjælp-til-selvhjælp’. Ønsket var at bruge de gængse oplevelser med stress, som mange gennemgår, til at støtte og hjælpe de nye, der møder stress for første gang.

Stressforeningen i dag: Find den rette viden og hjælp

I dag er historien en anden, men ønsket er det samme. Der er overvældende mængder af information og behandlingsmuligheder, men ofte forvirrer dette, mere end det hjælper. Stressforeningen oplever ved de daglige henvendelser, at folk er rådvilde dels i forhold til hvor de kan henvende sig, når de ønsker og har besluttet sig for at få hjælp, og dels om de kan finde viden, der passer til deres aktuelle situation.

Derfor er der stadig, et overvældende behov for at møde, forstå og vejlede stressede danskere, i deres akutte situation. Historierne ligner ofte hinanden, og vejen gennem stress er ofte forholdsvist ligeud, når man som individ har blot har fundet den rette vej at gå ned af.

Stressforeningen kan som uafhængig organisation tilbyde den helt almindelige dansker en håndsrækning, til at finde den rette vej igennem stress. Ved at være uafhængig af særinteresser af nogen art, kan vi tilbyde en oplysningsinstans, som samler og navigerer i den omfattende mængde af tilgængelig viden.