Stress og statistik

Stress og statistik

Stress er et stort problem i hverdagen for rigtig mange danskere, men trods denne viden, kan det være vanskeligt at sige noget helt præcist om udbredelsen og omfanget af stress blandt danskerne.

Der er mange mindre undersøgelser, som kortlægger omfanget af stress i mindre grupper. Dog er der beklagelig vis hverken nyere nationale undersøgelser eller handlingsplaner, som afdækker udfordringerne på et mere generelt plan. Der hersker derfor en del forvirring og uenighed om, hvor galt det står til.

Uenighed eller ej, så kan vi fastslå, at det er bekymrende og barske tal, som har store konsekvenser både for den enkelte, familien og for samfundet som helhed. Disse tal bliver mere og mere tydelige. Følg med i de løbende nyheder, for at holde dig opdateret.


Tal og fakta om stress

Verdenssundhedsorganisationen WHO forudser at stress og depression vil blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020.

Et kort overblik over stresstilstanden i Danmark viser kun toppen af isbjerget.

 • Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt pga. et psykisk dårligt arbejdsmiljø, som kan resultere i eksempelvis stress, udbrændthed, depression og psykosomatiske symptomer.
 • 430.000 danskere, svarende til 10-12 %, oplever symptomer på alvorlig stress hver dag
 • I 2010 angav ca. 12 % af danskerne over 15 år, at de var meget nervøse eller stressede. Det svarer til ca. 500.000 personer
 • 250.000 – 300.000 danskere lider af alvorlig stress
 • 500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet pga. stress
 • 1400 danskere dør hvert år af psykisk arbejdsbelastning bl.a. forårsaget af stress
 • 30.000 hospitalsindlæggelser om året pga. stress
 • Hver femte der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job
 • 3000 personer bliver førtidspensionisteret om året pga. stress
 • Ubehandlet stress forårsager over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser

 

Hvad koster det?

 • 1,5 million ekstra fraværsdage pga. sygdom om året pga. stress
 • Sygefravær grundet arbejdsbetinget stress koster det danske samfund 27 mia. kr. årligt.
 • Der bruges 14 mia. kr./år i samfundsudgifter, i form af sygefravær, tidlig død og udgifter til sundhedsvæsenet pga. stress
 • Stressrelaterede hjertekarsygdomme kostede allerede i 1992 samfundet ca. 900 millioner kroner

Manglende overblik

Trods mange undersøgelser om stress, er der mangel på politisk vilje til at gå ind i stressproblematikken. Selvom der er flere store undersøgelser på vej, er der i høj grad behov for bedre og bredere initiativer. Dette bliver tydeligt jo flere nye statistikker der kommer frem.

De seneste større undersøgelser er tilbage fra 2007, 2010 og 2014.

Læs nærmere på:

Stress i Danmark – hvad ved vi” udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, 2007

Sundhed og Sygelighed i Danmark 2010, 2012, Statens Institut for Folkesundhed

Rapporten ‘Danskernes arbejdsmiljø 2014’. Udarbejdet af NFA


Fakta om psykisk arbejdsmiljø
 • 50 – 60 procent af det samlede sygefravær skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø
 • Hver femte stress-syg mister jobbet på grund af stress, selv om arbejdspladsen har en stresspolitik.
 • Blandt dem som kommer tilbage i jobbet igen, får ikke engang halvdelen det bedre, på trods af at arbejdspladsens stresspolitik netop skulle sikre forbedring.
 • Stressede medarbejdere er i gennemsnit 62 procent mere syge end andre medarbejdere.

 

Hvad koster det?

 • Sygefravær grundet arbejdsbetinget stress koster det danske samfund 27 mia. kr. årligt.
 • Arbejdsskader i form af psykiske lidelser, herunder stress, estimeres at koste det danske samfund 2,6 mia. kr. årligt.
 • Det koster op mod 1 mio. kr. at have en langtidssygemeldt medarbejder
 • Det koster op mod 4 mio. kr. at have en langtidssygemeldt leder i 50.000 kr. klassen
 • Ca. 1/3 af det samlede fravær på arbejdsmarkedet skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø koster samfundet 63,3 mia. kr. årligt.

 

Fakta om mental sundhed
 • I 2013 blev der anmeldt 4646 sager om psykiske arbejdsskader til Arbejdstilsynet/Arbejdsskadestyrelsen
 • Ca. 20% af den danske befolkning i løbet af et år have problemer med mental sundhed. Det svarer til 700.000-800.000 voksne danskere
 • Stress og psykiske problemer er årsag til mere end 45% af tilkendte førtidspensioner.
 • I EU bliver nedsat mental sundhed desuden anført som en af de tre vigtigste årsager til stress og sygefravær.
 • Danmark en af de nationer, som arbejder mest på verdensbasis.
 • De samlede direkte og indirekte samfundsmæssige omkostninger ved mentale helbredsproblemer i Danmark årligt udgør 55 mia. kr.

 

Fakta om stress blandt børn og unge

Op mod hvert femte barn i en børnehave eller skoleklasse er belastet af stress

 • Kvinder der er pressede under graviditeten har 80 % større risiko for at føde et dødfødt barn.
 • Op mod hvert femte barn i en børnehave eller skoleklasse er belastet af stress.
 • Antallet af unge der ugentligt eller dagligt er påvirket af symptomer som hovedpine, mavepine, søvnbesvær, nervøsitet, svimmelhed, irritation og tristhed er stigende
 • Medicinforbruget, både psykofarmaka, samt smertestillende fordoblet fra 1988 til 2006 blandt de 11-15-årige
 • 55 % af piger i 9.klasse er såkaldt medium-stressede og 10 % oplever et højt stressniveau
 • Unge kvinder mellem 16 og 24 år er generelt mere stressede end unge mænd. Folkesundhedsrapporten Danmark 2007.
Rapporter og henvisninger

 Tal og fakta om stress:

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2006

Folkesundhedsrapporten, Statens institut for Folkesundhed 2007

Stress i Danmark – hvad ved vi? (2007)

Fakta og myter om stress, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2007

Sundhed og sygelighed i Danmark 2010 – og udviklingen siden 1987

Forebyggelsespakke Mental Sundhed”, Sundhedsstyrelsen, 2012

Stress i Danmark – hvad ved vi? Sundhedsstyrelsen, 2007

Stress blandt unge, Sundhedsstyrelsen, 2007

Fakta om psykisk arbejdsmiljø og mental sundhed:

Undersøgelse fra Landsorganisationen i Danmark (LO’s) ugebrev, A4, 2009

Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark, Statens institut for folkesundhed, 2006

Den nationale sundhedsprofil 2013, Sundhedsstyrelsen, 2013

Forebyggelse og behandling af stress i Danmark, Statens Institut for Folkesundhed, 2007

Arbejdsbetinget stress, Arbejdstilsynet 2006

 

Fakta om stress blandt børn og unge:

Stress blandt unge, Sundhedsstyrelsen 2007

Skolebørns undersøgelsen, Statens Institut for Folkesundhed, 2015

Børn og unges mentale helbred, afsnit om stress Vidensråd for Forebyggelse, 2014

 

Øvrige rapporter:

Vidensrås rapporter generelt

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2010

Mental health: a state of well-being, Verdenssundhedsorganisationen WH, 2014

Stress på arbejdspladsen, Sammendrag af Arbejdsmiljøagenturets rapport, 2000

COPEWORK – COPESTRESS Workplace Study En undersøgelse af hvad der sker på arbejdspladser når en medarbejder sygemeldes med stress, Bispebjerg Hospital, 2012

Har kommunale stressbehandlingstilbud udviklet sig de sidste 10 år? Center for Psykisk Sundhedsfremme, 2016