Stress på arbejdspladsen - hvad gør du

Der er et eller flere tilfælde af stress – hvad gør du

Hvis først virksomheder oplever et eller flere tilfælde af stress, er det vigtigt at handle hurtigt.

Selvom der kan gøres meget for at forebygge stress, kan det ikke altid undgås at uheldet rammer. Mange virksomheder har udarbejdet retningslinjer for at håndtere stress, men der findes også mange arbejdspladser, der ikke anser stress som en del af virksomhedens ansvar. Stressforeningen er af den overbevisning, at alle bør deltage i kampen mod stress. Det gør en stor forskel, hvordan en stressreaktion bliver håndteret. Ikke kun for den pågældende person der rammes, men også for de øvrige medarbejdere, som er vidner til virksomhedens tilgang til stress. På flere niveauer er det helt essentielt, at tage godt hånd om en stresssituation. Det vil påvirke alle, hvordan virksomhedens stresspolitik er.

Stressforeningen har som ambition på sigt at stå til rådighed for virksomheder, rådgive og vejlede til at udarbejde en god stresspolitik. Hvis jeres virksomhed ikke har en konkret plan for at bekæmpe stress, kan I overveje at søge hjælp til at udvikle en.

De følgende råd kan bruges som generel rettesnor.

Udvis ansvar og omsorg

Når det bliver opdaget, at en medarbejder er stresset, er der to mulige udviklingsretninger. Retningen mod sygemelding og retningen mod hjælp til at tackle og overvinde den konkrete udfordring uden sygemelding. Den første vigtige opgave for ledelse, HR partner eller tillidsrepræsentant vil være, at tage ansvar og udvise omsorg for den stressede. Medarbejderen viser en stor tillid, når han/hun rækker ud efter hjælp. Det kan føles ydmygende eller som en stor svaghed at skulle bede om hjælp, og derfor er det helt centralt, at dette råb om hjælp bliver positivt modtaget. Det kan kun være en fordel for både virksomhed og medarbejder at italesætte udfordringen, så der kan gøres noget.

Derfor: Start med at anerkende medarbejderen for at række hånden ud. Det er vigtigt, at blive modtaget med respekt, når man føler sig sårbar. Udvis omsorg uden at være nedladende og lad medarbejderen forstå, at der er råd og hjælp at hente. Det er vigtigt, at du/ledelsen tager ansvar og styring over situationen, så medarbejderen kan føle at han/hun er i trygge hænder. Ved at illustrere overblik, ro og ansvar, kan du sikre, at den nervøsitet eller angst, som mange stressede oplever, stoppes. Alene denne tilgang til stress kan virke som et aktivt værn mod stress.

Læg en plan

Overblik og overskud til at planlægge er ofte noget af det første, der glipper, hvis man er stresset. Derfor kan en overskuelig plan være altafgørende for positiv udvikling. Detaljer så som planlagte pauser, afgrænsning af opgaver og opfølgning samt adgang til sparring kan have stor betydning. De opgaver, der er stressende, kan med fordel fjernes helt i en periode eller nedskaleres kraftigt afhængig af den konkrete tilstand. Det vigtigste er, at I får talt igennem, hvilke udfordringer der er, og hvordan I bedst muligt tackler dem. Når ledelsen tager ansvar for at lave en plan, løftes en del af byrden fra den stressede. Det kan i sig selv virke afstressende.

Derfor: lav en konkret og tydelig plan for hvilke opgaver der skal prioriteres, og hvilke opgaver der kan frasorteres. I vil med stor sandsynlighed ikke vil få den helt rigtige plan på plads i første omgang, men det er en vigtig rettesnor til at finde en god proces igennem stressen. Læg herefter en række opfølgningsmøder enten dagligt, ugentligt eller mindre, til at rette planen til og sikre, at den virker efter hensigten. Det er vigtigt, at ledelsen tager ansvar for dette og følger op på, at medarbejderen ikke påtager sig for meget, samt at han/hun får nok hjælp.

Inddrag hjælp

Mange ledere eller HR partnere føler sig ikke tilstrækkeligt klædt på til at håndtere en stressreaktion. I mange tilfælde har disse ingen uddannelse eller erfaring med stress. Det er hverken lederens eller andres skyld. Stress er en forholdsvist ny udfordring, og derfor mangler der ofte ledelsesmæssig erfaring eller uddannelse i stress, en grundig eller tilstrækkelig sygefraværspolitik, eller andet materiale at læne sig op ad. Fordi den måde vi tackler stress på har stor betydning for udviklingen af stress, er det vigtigt at hente hjælp i de tilfælde, hvor der ikke er tilstrækkeligt med ressourcer. Desuden kan leder eller HR personale selv blive stresset, hvis de ikke føler sig tilstrækkeligt klædt på til at håndtere stress.

Derfor: Nogle virksomheder har konkret materiale, HR beredskab eller en sygefraværspolitik som kan bruges. Undersøg virksomhedens ressourcer og brug det tilgængelige materiale, hvis det er nyttigt. Hvis der ikke er konkret materiale, er det vigtigt at indhente hjælp. Stressepisoden kan være en god mulighed for at udvikle et materiale, og der er ofte hjælp at hente fra fx fagforeninger, arbejdsmiljøcenteret eller endda de sundhedsforsikringer som mange virksomheder har. Dog er det vigtigt, at tænke strategisk, og ikke blot overlade medarbejderen til en psykolog uden at følge videre op. For at komme stress til livs skal der sættes ind på flere planer. Ring til stressforeningen, for at få yderligere vejledning.

Stress på arbejdspladsen

Hvad er stress på arbejdspladsen og hvordan spotter du det?

Læs mere

Undgå stress på arbejdspladsen

Er det ledelsens eller den enkeltes ansvar at undgå stress?

Læs mere