Vision og værdigrundlag

Stressforeningens værdigrundlag

 

STRESSFORENINGENS VÆRDIER:

Stressforeningens værdisæt skal sikre en etisk forsvarlig drift på alle niveauer – internt som eksternt.

For at skabe både synergi og dynamik i en uafhængig organisation med forskellige kompetencer, har vi i Stressforeningen udvalgt 3 kerneværdier, som vi anser som et bærende fundament for, hvordan vores fælles tilgang til vores arbejde bør være. Værdierne skal i al deres enkelhed fungere både som relevante værktøjer i det daglige arbejde – og som vores rettesnor i Stressforeningens tilgang for at løse vore opgaver, mission og vision:

ANERKENDELSE

Alle vores relationer er baseret på rummelighed og respekt. Fordi vi bestræber os på at være så tæt på vores medlemmer som muligt, udviser vi den nødvendige fordomsfrihed og åbenhed for at kunne håndtere problemstillinger uanset kompleksitet. Anerkendelsen er med til at bryde med tabu omkring stress og forhindre stigmatisering eller negligering af stress.

TID

Tid er hos os altafgørende, især fordi der i vores samfund er alt for lidt af den. Hos Stressforeningen sætter vi en dyd i at medarbejdere og frivillige at tager sig god tid til at sikre og opretholde den vigtige dialog med hvert enkel situation eller medlem. Vi giver os tid til at se, lytte og handle for at bryde med den hektiske, resultatfikserede hverdag, der taber flere stressramte på gulvet end den samler op. Det betyder også, at vi ser tid som en ressource.

RÅDGIVNING

Rådgivning er alfa omega – også når det kommer til folkeoplysning. Vi opsamler den vigtigste viden og formidler essensen til vores medlemmer. Høj faglighed med udtalt kvalitet og substans skal danne grobund for, at alle medlemmer kan få afklaring uden invaliderende uvished. Vi tilstræber at vores udstrakte fællesskab kan yde den nødvendige støtte og rådgivning med færrest muligt mellemled. Vi lever for vores medlemmer velbefindende og vi arbejder dedikeret og målrettet for at være vidende og kompetente til at tilbyde den rette rådgivning.

Et tilbud om hjælp – Rådgivning, støtte og netværk
Stressforeningen er en vigtig kilde til viden, hjælp og støtte uanset om du ønsker at forebygge, afhjælpe eller er syg pga. stress, er udbrændt, plaget af angst, depression, pårørende, kollega eller arbejdsgiver.

Vi hjælper dig med at hjælpe dig selv

Når man er stresset, har man som regel hverken overblik eller overskud til at hjælpe sig selv. Man har måske heller ikke den nødvendige viden eller redskaber der skal til. Stressforeningen er i den sammenhæng en god sparringspartner. Vi hjælper dig med at hjælpe dig selv.

I ‘junglen’ af udbud på stressmarkedet, hjælper vi dig med at finde vej og skabe overblik. Stressforeningen spiller i denne sammenhæng en vigtig rolle, fordi vi er en frivillig organisation. Vi er uafhængige, har igen skjult agenda, vi er for ‘alle og enhver’ og vi ved, hvad vi taler om.

Vi baserer vores arbejde på viden, herunder også den viden og de erfaringer medlemmerne sidder inde med, og har fokus på at være veldokumenterede og troværdige. For at opretholde en høj standard og være velinformerede har vi tilknyttet diverse fagpersoner med ekspertise på forskellige områder.

For at nå vores mål, så har vi brug for at mange støtter op om vores arbejde

Vi har brug for dig og din støtte!

ORGANISATION:

Stressforeningen er en patient- og interesseforening der arbejder aktivt og bredt for at sikre stressramte og deres pårørende bedre livsvilkår i Danmark, såvel på hjemmefronten som på arbejdspladsen.

Vi er en medlemsstyret forening der ledes af vores bestyrelse, hvor den daglige foreningspolitiske ledelse varetages af et fagudvalg besat af frivillige og foreningens medlemmer.

Vores bestyrelse varetager de overordnede mål, hvor den daglige ledelse uddelegerer opgaver ud til foreningens frivillige. Vores forening er opbygget og drevet af mennesker som alle selv har haft stress tæt inde på livet og som har noget på hjerte med sagen.

Vi udgør endvidere et landsdækkende netværk og fællesskab, hvor vi løbende inspirerer og støtter hinanden. Vi søger løbende et tæt samarbejde med både erhvervspartnere, faste sponsorer og ad hoc bidragsydere til at sikre foreningen en sund økonomi og fremdrift.

MISSION:

Til daglig arbejder vi primært inden for kerneområderne:

  1. At hjælpe stressramte, både her og nu, samt mere langsigtet.
  2. At oplyse om stress og videregive al relevant viden vi har adgang til.
  3. På sigt at rådgive virksomheder til bedst anti-stress praksis

Med andre ord ønsker vi:

* At forebygge, så færre får stress

* At flere stressramte hurtigt bliver raske

* At helbrede og forske inden for stressområdet

* At udbrede kendskabet til stress

* At forankre viden, såvel politisk som i befolkningen

Vores arbejde spænder vidt. Fra at rådgive stressramte og pårørende, søge fonde og legater og bidrag til vejledning om konkret behandling, bidrage af lovgivning til opfølgning af den aktuelle politiske dagsorden, som alt sammen berører vores store målgruppe, herunder også rådgivning vedrørende sygemeldinger, fleksjob- og førtidspensionsreform, m.v.

Gennem artikler, pressemeddelelser, debatindlæg, høringsvar, ministermøder, samarbejde med fagspecialister etc. formår vi at følge op på aktuelle sager til gavn for vores målgruppe.

Gennem hjælp-til-selvhjælp vil vi rådgive, vejlede og tilbyde en uafhængig hjælpende hånd i junglen af behandlingstilbud.

Vi udarbejder løbende nyheder, kampagner, blogs og relevante aktiviteter for at udbrede kendskabet til forebyggelse af stress.

Vi samarbejder løbende med specialister og forskere for at kunne yde den bedst tænkelige patientstøtte.

Endvidere arbejder vi for at bryde tabuet omkring stress, at skabe en afslappet åbenhed om sygdommen.

VISION:

Vi vil arbejde målrettet for at reducere antallet af stressramte i Danmark.

Vi vil søge dialog med såvel arbejdsmarked som politikere med henblik på at indrette samfundet bedst muligt for at undgå stress.

Vi vil samarbejde med officielle myndigheder og fagspecialister for at øge bevidstheden om stress.

Vi vil afholde kurser og konferencer for kontinuerligt at sætte fokus på stress.

Vi vil oprette et forskningsråd som kan vejlede og rådgive fagforeninger og erhvervsliv.

Vi vil løbende fokusere på bedre og hurtigere diagnosticering, en tidligere indsats, udvidet behandlingsudbud, samt forebyggelse mod tilbagefald.

Vi vil påvirke den politiske dagsorden, og arbejde mod at få udarbejdet en national handlingsplan på stressområdet, så vi kan skabe bedst mulige vilkår for flest muligt.

Vi ønsker på sigt at udstyre både børn og voksne med konkrete værktøjer til selv at kunne vurdere eget stressniveau og således forebygge langvarige sygemeldinger som koster samfundet dyrt.

For at realisere denne vision vil Stressforeningen søge mest mulig politisk og økonomisk indflydelse for at gøre livet for stressramte tåleligt i Danmark.